مركز آموزش ايرانيان کافه زن

+ تاريخ ساعت نويسنده |

+ تاريخ ساعت نويسنده |

..

به بعضیا باید گفت:

 

اگه حس میکنی خیلی بارته واست"گاری" بگیرم!

+ تاريخ ساعت نويسنده |

..

اینجــآ ایستاده اَمـ

بـِ امید اینکــِ از این راه بیایے

وَ ـمَن چشمـ روشنے بگیرمـ !

امـــآ

از یاد برده اَمـ که تـــو همیشه خودتــ را

بــِ آن راه مے زنے !

 

پ ن: بهار ۸۶ 

+ تاريخ ساعت نويسنده |

..

چه درکِ مرتفعی میخواهد

فهمیدن ِ اینکه

نزدیک میشویم تا در دوری دلمان بغض کند ٬

دور میشویم و دیگر به هم نمیرسیم

+ تاريخ ساعت نويسنده |

..

(۱)

 

این موسیقی اسپانیایی

که فرودگاه را به گریه انداخته،

مرا به یاد تو می اندازد...

عزیزم!

هیچ پروازی

بخاطر دلتنگی مسافرش

لغو نمیشود.

 

 

(۲)

 

لم داده ام روی کاناپه

بی اعتنا به خلاصه ی اخبار ایران وجهان،

به تو فکر می کنم ...

 

پ ن)پاییز ۸۹

+ تاريخ ساعت نويسنده |

..

نقشه را تا می زنم

و جهان را

توی جیبم می گذارم .

...

..

.

"تو" فقط چند سانتی متر

از من دوری!       

+ تاريخ ساعت نويسنده |